| vissza a főoldalra |

Adatvédelem

 


Tisztelt Ügyfelünk,

Ezúton tájékoztatjuk önöket arról, hogy a Redda-Motor Kft. (továbbiakban: Redda) a vonatkozó adatbiztonsági és adatvédelmi előírásoknak megfelel és vállalja, hogy kompatibilis módon működik az Európai Parlament és a Tanács, 2018. május 25. napján hatályba lépő 2016/679 számú, a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló általános adatvédelmi rendeletével (GDPR).

Jelen nyilatkozat alapját a postai szolgáltatásokról szóló 2012. évi CLIX. törvény 54. § (1) bekezdése adja, amely szerint a postai szolgáltató (Redda) a postai szolgáltatás teljesítésével kapcsolatos vagy a szolgáltatás teljesítése során tudomására jutott adatokat adatkezelőként eljárva használhatja fel és továbbíthatja.

Adatkezelő az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza és tevékenységi helyén folytatott működése során, az Unió területén végzett bármely személyesadat-kezelést e rendelettel összhangban végez. Amennyiben az adatkezelés céljait és eszközeit az uniós vagy a tagállami jog határozza meg, az adatkezelőt vagy az adatkezelő kijelölésére vonatkozó különös szempontokat az uniós vagy a tagállami jog is meghatározhatja.

A Redda a természetes személyek személyes adataik kezelésével összefüggő védelméhez kapcsolódó elvek és szabályok figyelembevétele mellett tiszteletben tartja a természetes személyek alapvető jogait és szabadságait, továbbá védelemben részesíti az ilyen adatok kezelésével összefüggésben fennálló jogait és szabadságait.

Tisztelettel,
Redda-Motor Kft.

Kapcsolódó adatvédelmi tájékoztatók- és egyéb kötelező dokumentumok:

 
adatvédelmi_szabalyzat.docx
m02_hozzajarulas_adatkezeleshez.docx
m03_hozzajarulas_dm_celu_adatkezeleshez.docx
m04_tajekoztato_szerzodeses_adatkezelesrol.docx
m071_munkahelyi_adatkezelesi_tajekoztato.docx
m072_weboldal_adatkezelesi_tajekoztatoja.docx
m10_dm_celu_adatkezelesek_nyilvantartasa.docx
m11_hirlevel_regisztracios_celu_adatkezeles_nyilvantartasa.docx
m12_ugyfelekkel_kapcsolatos_adatkezeles_nyilvantartasa.docx
m15_adatvedelmi_incidensek_nyilvantartasa.docx
m16_adatvedelmi_incidens_bejelentese.docx

REDDA FUTÁRSZOLGÁLAT - Belföldi és Nemzetközi futárszolgálat. Minden jog fenntartva. 1994-2014